Misja i cele

BUSINESS CENTER 1 sp. z o.o.

Firma istnieje na rynku od 2002 roku.

W 2006 r. przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Profil działalności - usługi szkoleniowe i doradcze.

Siedziba główna - Katowice, ul. Uniwersytecka 13.

Oddziały - Gdynia, Szczecin.

Teren działania – Unia Europejska.

Marka firmy jest rozpoznawalna na ogólnopolskim rynku edukacyjnym i kojarzona z wysoką jakością oraz prestiżem, co potwierdzają zarówno opinie Klientów, jak i wdrożony w 2006 roku system zarządzania jakością PN ISO 9001:2008 (certyfikat w zakresie usług szkoleniowych i doradczych), systematycznie kontrolowanym przez TUV Rheinlad InterCert Kth.

Business Center 1 jest laureatem wielu konkursów, m.in. "Solidna Firma 2008", "Solidna Firma 2009", "Forum Jakości Quality International 2007", (organizowane przez Forum Biznesu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP) oraz posiada prawo posługiwania się elitarnym znakiem "QUALITY INTERNATIONAL 2007".

W 2009 roku firma została przyjęta w poczet prestiżowego grona BUSINESS CENTRE CLUB. Firma jest laureatem trzech edycji Medalu Europejskiego.

W 2014 roku uzyskała tytuł Cezara Śląskiego Biznesu.

Laureat Konkursu Jurajski Producent Roku 2020 w dziedzinie usług szkoleniowych.

Business Center 1 jest trzykrotnie nominowana do nagrody European Business Award (EBA) w Londynie jako Lider w dziedzinie usług szkoleniowych.

Firma nominowana do nagrody Education and Training Award 2021 (Al Global, UK).

Członek organizacji branżowych m.in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

Misja

Misją Business Center 1 Sp. z o. o., jest nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadr przedsiębiorców z całego kraju. Oferta adresowana jest także do osób pozostających bez zatrudnienia lub osób wykluczonych społecznie.

Misja ta realizowana jest poprzez system rozbudowanych szkoleń, które w przeważającej części są współfinansowane z funduszy unijnych (PHARE, POKL, EFS).

Strategicznym celem działalności firmy jest świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorczości, pomoc merytoryczna w zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania odpowiednich cech osobowości dla potrzeb rozwijania i wspierania biznesu.

Profil działalności.

Firma specjalizuje się w organizowaniu szkoleń z dziedziny ICT, systemów zarządzania jakością, ochrony środowiska, handlu i zarządzania, prawa zamówień publicznych, technik wpływu społecznego, negocjacji, zarządzania projektami i wielu innych tematów. Realizujemy także szkolenia językowe na różnych poziomach zaawansowania.

Podejmujemy także wyzwania niespotykane dotąd na rynku, takie jak realizacja projektu wdrożenia systemu e-oceniania prac maturalnych w szkołach (Program @Scoris), w ramach którego wykonaliśmy digitalizację ponad 1 miliona stron prac maturalnych uczniów oraz dokonano testowej usługi oceny online wszystkich poddanych digitalizacji prac. Zlecenie wykonano w ciągu 14 dni (podmiot zlecający: Centralna Komisja Egzaminacyjna).


Uprawnienia, certyfikaty, akredytacje, afiliacje.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego,

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

Wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia,

Akademia Edukacyjna VCC,

Partner Egzaminacyjny VCC,

Laboratorium ECDL nr PL-LAB 1817, Egzaminowanie z produktów ECDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced, e-Citizen, EPP e-Urzędnik, EPP e-Nauczyciel.

Business Center 1 jest Akademią Edukacyjną Vocational Competence Certyficate (VCC) oraz autoryzowanym partnerem egzaminacyjnym VCC. Dysponujemy własnym zespołem akredytowanych egzaminatorów VCC z kilkunastu tematów.

Business Center 1 ma własne laboratorium ECDL w którym odbywa się egzaminowanie z produktów ECDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced

Realizujemy usługi w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na Śląsku. Firma jest akredytowana przez PARP i uprawniona do świadczenia usług szkoleniowych i doradczych oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Instytucja specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Profesjonalną realizację naszych szkoleń wspiera kadra wysoko wykwalifikowanych wykładowców i specjalistów oraz wypracowane stałe standardy współpracy z kilkuset podmiotami działającymi w obszarze edukacji na terenie całego kraju. Wybrani partnerzy biznesowi: SYNTEA SA (Lublin), Europejska Grupa Doradcza (Kalisz) , Szkoła Zarządzania i Handlu (Oświęcim), Oświata sp. z o.o (Katowice), WYG Consulting (Warszawa), MDDP S.A., MDDP Sp. k. (Warszawa), APSLEY Univeristy London.


Nasze osiągnięcia

Dzięki uzyskanej akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firma była jednym z organizatorów szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu PHARE 2000 oraz PHARE 2001.

Business Center 1 w okresie 2006 - 2008 roku zrealizowała 4 autorskie ogólnopolskie projekty szkoleniowo – doradcze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Kapitału Ludzkiego, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka projektów obejmowała nowoczesne technologie informatyczne, systemy zarządzania jakością, doskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W uznaniu perfekcyjnej realizacji, projekty zostały rekomendowane w publikacjach Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako przykłady dobrych praktyk EFS. Ze szkoleń i doradztwa skorzystało łącznie ok. 2500 osób.

W okresie finansowania 2007-2013, w wyniku procedur konkursowych związanych z przyznawaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, firma Business Center 1 pozyskała dotacje na realizację kilkunastu projektów. M.in. :

- Działanie 9.2 „ Akademia kluczowych kompetencji" , Urząd Marszałkowski Katowice – 2 mln zł ,

- Działanie 9.6.2 "Komputer bez tajemnic" - WUP Kraków, 0,7 mln zł ,

- Działanie 9.6.2 "Szkolenia ECDL", WUP Zielona Góra, 0,7 mln zł,

- Działanie 6.1.1 „Prawo jazdy C - cenna rzecz" – WUP Katowice, 1 mln zł,

- Działanie 6.1.1 „Ekspert ds. energooszczędności oraz finansowania w budownictwie - szansa na nowy zawód"- WUP Łódź, 1,2 mln zł,

- Działanie 8.1.2 „Zmiana zawodu" – WUP Katowice, 0,7 mln zł,

oraz kilkadziesiąt projektów podwykonawczych, a także realizowanych w ramach wygranych przetargów .


W obecnym okresie finansowania od 2014 roku firma pozyskała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- Działanie 10.3 "Nowe możliwości - wartość 2 mln zł, DWUP Wrocław – Lider,

- Działanie 8.2 "Nowa praca", wartość 1 mln zł , DWUP Wrocław – Lider,

- Działanie 11.4.1 "Kwalifikacje przyszłości", wartość 1 mln zł - WUP Katowice,

- Działanie 7.3.3 "Mam pomysł - mam biznes!", wartość 2 mln zł - WUP Katowice,

- Działanie 7.1.3 "Nowe kwalifikacje" , wartość 1,5 mln zł - WUP Katowice – Partner,

- Działanie 2.2 "Zamówienia publiczne", PARP, wartość 3,5 mln zł – Partner,

-Działanie 11.3 "Programista, grafik, administrator- kwalifikacje przyszłości", wartość 0,5 mln zł, WUP Katowice, Partner,

- Działanie 11.4.1 "Tiki i języki - Twoją szansą na rozwój, wartość 0,5 mln zł, Lider - WUP Katowice,

- Działanie 1.02.01 "Młodzi bliżej rynku pracy", wartość 0,9 mln zł, WUP Katowice – Lider,

- Działanie 11.4.3 - "Bez b@rier, bez granic" - szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego - wartość 11,7 mln zł, Partner (Lider Projektu - Regionalna Izba Przemysłowa - Handlowa w Gliwicach),

- Działanie 11.4.3 - "Śląska Akademia Kompetencji Komputerowych i Językowych" - szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego - wartość 5,2 mln zł, Partner (Lider Projektu - Okręgowa Izba Przemysłowa - Handlowa w Tychach),

- Działanie 11.4.3 – „Inwestycja w siebie - bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe” – wartość 4,2 mln zł - WUP Katowice – Lider,

- Działanie 11.4.1 – „Akademia kompetencji - szkolenia językowe i komputerowe” – wartość 1 mln zł - WUP Katowice – Lider,

- Działanie 11.3 – „Postaw na kwalifikacje!” – wartość 1 mln zł – WUP Katowice – Lider,

- Działanie 7.4.2 – „Bądź Aktywny! Dotacje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” – wartość 1,8 mln zł – WUP Katowice – Partner (Lider – Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach),

- Działanie 7.4.2 – „Młodzież na START! 2021” – wartość 2,5 mln zł – WUP Katowice – Lider (Partner – Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach),

- Działanie 9.1.5 – „Metamorfozy – Subregion centralny. Projekt dla osób z niepełnosprawnościami” – usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego z jobcoachingiem -Podwykonawca (dla Pro-Inwest S.C. w Katowicach),

- Działanie 9.1.5 – „Kierunek Praca 4.0 Subregion Centralny” – usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego z jobcoachingiem - Podwykonawca (dla Pro-Inwest S.C. w Katowicach).

oraz kilkaset innych projektów podwykonawczych oraz pozyskanych w wyniku wygranych przetargów.

Do końca 2023 roku ze szkoleń oferowanych przez firmę skorzystało ponad 60 000 Klientów.

Anna Kępka

Prezes zarządu firmy konsultingowej i międzynarodowy doradca biznesowy.

Specjalizuje się we współpracy pomiędzy rynkiem Unii Europejskiej a rynkami arabskimi.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu oraz Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie.

MBA University of Tokyo - Japonia.

Prezes Zarządu Business Center 1 sp. z o.o. od 2002 r.

Współpraca ponadnarodowa - Dania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, ZEA i inne.

Zarządzaie kilkudziesięcioma projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (PHARE, EFS, RPO, SPO RZL).

Łączna wartość projektów UE - 60 mln zł.

Tematyka projektów: rozwój i inwestycje w kapitał ludzki, zaawansowane technologie informatyczne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, szkolenia informatyczne, szkolenia językowe, szkolenia sprzedażowe, kadra medyczna, kadra HR, wsparcie osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Ekspert ds. funduszy unijnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego od 2023 r.

Ekspert w Podkomitecie Monitorującym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w latach 2009-2014. Wyznaczanie kierunków wykorzystania środków unijnych.

Ukończyła dziesiątki kursów i szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności osobistych, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, analityki biznesowej, prawa, księgowości, ekonomii, prawa autorskiego i wielu innych.


Członkostwo w organizacjach pozarządowych i społecznych.

Polska Izba Firm Szkoleniowych - wiceprezes zarządu

Business Centre Club, Warszawa

Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Częstochowa

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach


Autorka wielu publikacji i artykułów branżowych (projekty unijne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie, innowacyjne technologie)

Jako Ambasador Równych Szans w Sztabie Mistrzyni Świata Justyny Franieczek wspiera polski sport.

Apsley University w Londynie. Dyrektor.

Anna Kępka jest członkiem grupy międzynarodowych doradców biznesowych. Pracuje między innymi w dziedzinie internacjonalizacji między rynkami polskimi i arabskimi, głównie Egipt, Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska.

- Kontakt -

Business Center 1 sp. z o.o. 

40-203 Katowice 

POLAND

Al. Roździeńskiego 188/115

NIP 9542556891 

E-mail: bc1@bc1.pl