Dbamy o Ciebie,
Twoją wiedzę
i kompetencje.

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Zarządu naszej Spółki – Pani Anna Kępka – została uhonorowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie, jako osoba, która przyczyniła się do rozwoju Izby oraz działa wspólnie z nią na rzecz Miasta i Regionu.

 

JUBIELEUSZ XXX – LECIA RIPH W CZĘSTOCHOWIE ORAZ XXII EDYCJI KONKURSU JURAJSKI PRODUKT ROKU

 

Kim jesteśmy?

Business Center 1 Sp. z o.o. jest placówką oświatową działającą od 2001 roku na rzecz wielopłaszczyznowego rozwoju osobistego uczestników naszych kursów, szkoleń i warsztatów. Z jednakową atencją staramy się wspierać zarówno rozwój osobistych umiejętności, pozytywnych cech charakteru, silnych stron osobowości, pasji i zainteresowań, jak i rozwój wiedzy, kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w obecnym lub przyszłym życiu zawodowym.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19