20+ lat doświadczenia.

Business Center 1 Sp. z o.o. jest placówką oświatową działającą od 2001 roku na rzecz wielopłaszczyznowego rozwoju osobistego uczestników naszych kursów, szkoleń i warsztatów. Z jednakową atencją staramy się wspierać zarówno rozwój osobistych umiejętności, pozytywnych cech charakteru, silnych stron osobowości, pasji i zainteresowań, jak i rozwój wiedzy, kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w obecnym lub przyszłym życiu zawodowym.

Ponad 90 000 przeprowadzonych szkoleń i egzaminów VCC, ECDL.

Nasze kursy, szkolenia i warsztaty organizujemy w sposób maksymalizujący ich jakość i zadowolenie uczestników poprzez dobór lokalizacji zapewniających wysoki komfort pracy, wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, trenerów i instruktorów, odpowiednio dobrane materiały szkoleniowe i pomoce naukowe. Zapewniamy, że wszystkie zajęcia przebiegają w rzeczowej ale i miłej atmosferze, co sprzyja również nawiązaniu wzajemnych kontaktów między uczestnikami, ich integracji i wymianie doświadczeń.

Egzaminy VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Ponad 50.000 zadowolonych klientów.

Najważniejszy dla nas jest rezultat prowadzonych działań, gdyż o jakości i profesjonaliźmie procesu szkoleniowego świadczy jego efekt osiągnięty w przyszłości. Akademia prowadzi w związku z tym stały monitoring i ewaluację efektów nauczania i zajęć praktycznych, co pozwala nam jeszcze precyzyjniej prowadzić dydaktykę na przyszłych wydarzeniach. Wieloletnie doświadczenie doprowadziło nas już do bardzo wysokiego poziomu współczynnika osiągania zamierzonych rezultatów edukacyjnych.