KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Center 1 sp. z o.o, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13, tel. 32 670 40 40, e-mail: bc1@bc1.pl, www.bc1.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dystrybucji informacji, w tym w celach komunikacji lub na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w celach związanych z uzasadnionym interesem Business Center 1 sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są także w oparciu o podpisane umowy dot. współpracy (art.6 ust.1 lit.b) RODO oraz w celach rozliczeniowych i sprawozdawczych (art.6 ust.1 lit.c) RODO).
 3. Zakres  przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych i służy realizacji ww. celów (imię, nazwisko, nazwa, adres, telefon, e-mail).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Business Center 1 sp. z o.o., upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celach statutowych Business Center 1 sp. z o.o., a także obsługa systemów IT, kancelarie prawne.
 5. Państwa dane osobowe nie były i nie są przekazywane krajom trzecim, chyba że wyrażą Państwo pisemną zgodę na ich przekazanie w określonym celu.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do wygaśnięcia tej zgody lub do wygaśnięcia celu przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 9. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od Business Center 1 sp. z o.o. wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi naszej bieżącej działalności, prosimy o odesłanie informacji zwrotnej na adres e-mail: bc1@bc1.pl z napisem “NIE” – Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie, tj. do 7 dni roboczych, usunięty z list mailingowych.
 10. Jeżeli chcą Państwo odwołać którąkolwiek z udzielonych zgód RODO, prosimy o przesłanie takiej informacji w formie pisemnej na adres e-mail: bc1@bc1.pl lub też o dostarczenie jej (osobiście lub drogą pocztową) na adres Business Center 1 sp. z o.o..
 11. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) pełni Pani Anna Kępka, tel. 32 670 40 40, e-mail: bc1@bc1.pl