Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy

Straciłeś pracę lub jesteś zagrożony zwolnieniem? Planujesz odejść z rolnictwa? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą i szukasz dotacji lub jesteś zainteresowany podniesieniem kwalifikacji?

Weź udział w projekcie:

“Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”!

Projekt skierowany jest do:

  • 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego terenu z nimi powiązanych (kooperujących),
  • 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy: 

  • dla 24 osób: BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości: 23 050,00 zł oraz comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł / m-c, na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy,
  • dla 6 osób: SZKOLENIA ZAWODOWE LUB PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego.

Biuro Projektu Partnera: 

Business Center 1 Sp. z o.o.

40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 

Telefon kontaktowy: 

32 670 40 40

e-mail: dotacje@bc1.pl

Biuro jest czynne w godzinach: 

  • poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00 – 16:00 
  • środa, czwartek: 8:00 – 18:00

Strona projektu: izba.tychy.pl/dotacje

Nabór wniosków:Informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do projektu “Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” w ramach ścieżki nr I – szkoleniowej / kompetencyjnej. Nabór w ramach ścieżki II (dotacyjnej) został zamknięty.
Nabór prowadzony jest do dnia 14 maja 2021 r.

Rejestracja