Powierzchnia: 25 m2
Ilość osób: 12
Cena najmu: 630 zł brutto za dzień
Wyposażenie: klimatyzacja stała, projektor multimedialny, ekran, laptop z oprogramowaniem, butelka wody i zestaw ciastek dla każdego uczestnika
Powierzchnia: 12 m2
Ilość osób: 6
Cena najmu: 350 zł brutto za dzień
Wyposażenie: klimatyzacja stała, projektor multimedialny, ekran, laptop z oprogramowaniem, butelka wody i zestaw ciastek dla każdego uczestnika
Powierzchnia: 15 m2
Ilość osób: 8
Cena najmu: 490 zł brutto za dzień
Wyposażenie: klimatyzacja stała, projektor multimedialny, ekran, laptop z oprogramowaniem, butelka wody i zestaw ciastek dla każdego uczestnika